1.0 Luomme kestävää hyvinvointia

Olemme yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja siten merkittävä toimija koko yhteiskuntamme kannalta. 8 000 ammattilaistamme edustavat yli 80 eri kansallisuutta. Olemme myös palveluyritys, jonka kunnianhimoisena visiona on tulla maailman parhaaksi. Maailman paras palvelu tarkoittaa vastuullista palvelua. Palvelumme auttaa asiakkaamme heidän tavoitteisiinsa. Pidämme huolen oman liiketoimintamme vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydestä.

1.1 Toimitusjohtajan katsaus

Me ISS:llä haluamme tulla maailman parhaaksi palveluyritykseksi. Maailman paras palvelu, kokonaispalvelu, erottaa meidät muista. Se on syy, miksi asiakkaamme valitsevat meidät.

Toimitusjohtajana tapaan asiakkaitamme jatkuvasti. Keskustelemme siitä, mitä me ISS:nä voisimme tehdä vielä paremmin. Usein kehitettävää on pienissä asioissa, kuten arkisissa kohtaamisissa. Siinä, että muistaisimme hymyn arvon. Tätä palvelukulttuuria me rakennamme koulutusohjelmillamme, joista kaikkein perustavanlaatuisin on Service with a Human Touch.

Yhä useammin näissä keskusteluissa puhumme myös vastuullisuudesta. Asiakkaamme arvostavat niitä toimenpiteitä, joita teemme eri palveluissamme puhtaamman huomisen puolesta. Samoin he arvostavat panostustamme työturvallisuuteen.

Lopulta myös se hymy, joka on ensimmäinen askel hyvinvoinnin luomisessa, on vastuullinen teko. Vastuullinen toiminta on hyvinvoinnin luomista. Se näkyy vastuullisuusohjelmassamme, jonka olemme nyt uudistaneet.

Luomme kestävää hyvinvointia. Luomme sitä asiakkaillemme, henkilöstöllemme, ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Hyvinvointia asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle

Syksyllä 2018 toteutimme olennaisuusanalyysin, jossa kysyimme omalta henkilöstöltämme, potentiaalisilta työntekijöiltämme, asiakkailtamme, yhteistyökumppaneiltamme ja erilaisilta järjestöiltä, mitkä yritysvastuuasiat ISS:n toiminnassa ovat kaikkein olennaisimpia ja millä asioilla vaikutus yhteiskuntaan on kaikkein suurin.

Meille kerrottiin, että olennaisinta on asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen, eettinen ja läpinäkyvä liiketoiminta, henkilöstöstä huolehtiminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja ympäristövastuullisuus sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Näistä teemoista johdimme vastuullisuuslupauksemme: Luomme kestävää hyvinvointia. Luomme sitä asiakkaillemme, henkilöstöllemme, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Tämä yritysvastuuraportti on rakennettu näiden kohderyhmien mukaisesti, ja olemme tehneet kullekin kohderyhmälle oman, täsmennetyn vastuullisuuslupauksemme.

Panostamme paljon ammattilaistemme koulutukseen, urapolkuihin ja turvallisuuteen.

Erityisen iloinen olen siitä, että olennaisuusanalyysin tulokset tukevat sitä, mitä me ISS:llä muutenkin teemme. Olemme fokusoineet toimintaamme oikein. Henkilöstövaltaisena palveluyrityksenä ammattilaisemme ovat meille kaikki kaikessa. Panostamme paljon heidän koulutukseensa, urapolkuihinsa ja turvallisuuteensa. Tapaturmataajuudesta kertova LTIF-lukumme laski vuonna 2018 ensimmäistä kertaa alle 10:een ja oli 9,85. Suuntamme on kohti 0:aa, ja kirkas tavoitteemme on saada jokainen ammattilaisemme terveenä kotiin joka ikinen päivä aina eläkeikään saakka. Terve ja hyvinvoiva ISS:läinen jaksaa hymyillä ja on motivoinut viemään meitä kohti visiotamme – meistä tulee maailman paras palveluyritys.

Ilmastonmuutosta hillitsemme kaikessa palvelutuotannossamme. Kiinteistöt muodostavat lähes 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä, joten meidän osaamisellamme on paljon painoarvoa. Loppuvuonna 2018 aloitimme ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän sertifioinnin parantaaksemme ilmastonmuutoksen hillinnän vaikuttavuutta niin energianhallintapalveluidemme kuin omien tilojemme ja liikkumisemme osalta. Siivouspalveluissa lanseerasimme kemikaalivapaan ylläpitosiivouksen. Ravintolapalveluissa osallistuimme useaan hävikkiprojektiin, joissa kaikissa tavoittelemme keinoja ruokahävikin vähentämiseen.

Nämä ovat esimerkkejä teoista, jotka luovat hyvinvointia ympäristöllemme – meille kaikille – ja samalla tukevat asiakkaitamme heidän yritysvastuutavoitteissaan.

Jatkamme strategiamme mukaista kehitystä

Vuonna 2019 keskitymme yhä parempaan, kokonaisvaltaisempaan ja vastuullisempaan palveluun.

Vuosi sitten aloitin tämän katsauksen kirjoittamalla, että vuosi 2017 oli ISS Suomelle nousujohteinen. Vuonna 2018 jatkoimme siitä, mihin edellisenä vuonna jäimme. Jatkoimme kokonaispalveluratkaisumme kehittämistä sekä parempaa viestimistä siitä. Kokonaispalveluratkaisumme, jonka pystymme tarjoamaan valtakunnallisesti, on ISS Suomen kilpailuetu ja valttikortti. Onnistumisestamme kertoo se, että vuoden päätteeksi saatoimme toista vuotta peräkkäin todeta olevamme kasvuyritys.

Voidaksemme jatkaa investointeja tärkeimpiin sidosryhmiimme – henkilöstöömme ja asiakkaisiimme – tavoittelemme kuitenkin kovempaa kasvua. Sen vuoksi teimme myös viime vuonna isoja strategisia muutoksia. Erityisen merkittävä oli loppuvuodesta toteuttamamme siivousliiketoiminnan uudistus, jonka myötä Siivous- ja monipalvelut -yksikkömme keskittyy jatkossa suurten asiakkuuksien hoitoon ja ISS Direct palvelee ainutlaatuisella, ketterällä konseptilla pienempiä asiakkaitamme. Tällaiset muutokset ovat isoja askeleita matkallamme maailman parhaaksi palveluyritykseksi.

Vuonna 2019 keskitymme siihen hyvään työhön ja sen kehittämiseen, jota joka päivä asiakaskohteissamme teemme. Yhä parempaan, kokonaisvaltaisempaan ja vastuullisempaan palveluun. Tuemme asiakkuustiimiemme työtä globaaleilla konsepteillamme ja työkaluillamme. Keskitymme toimimaan ja palvelemaan yhteisen toimintatapamme ”The ISS Wayn” mukaisesti. Näin takaamme yhdenmukaisen laadun ja luomme onnellisuutta paitsi asiakkaillemme, myös heidän asiakkailleen, työntekijöilleen ja muille yhteistyökumppaneilleen.

Sitoudumme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Uudistaessamme vastuullisuusohjelmaamme olemme määritelleet aiempaa selkeämmin toimintamme vaikutuksia ja arvonluontimalliamme. Tämän työn olemme koostaneet kuvaksi raportin etusivulle. Etusivulla esittelemme myös ne seitsemän YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin me ISS Suomena yhdessä koko ISS-konsernin kanssa olemme erityisesti sitoutuneet.

Yritysvastuuraportti on meille tärkeä kooste viime vuodesta, avainluvuistamme ja -tiedoistamme. Samalla on ilon ja ylpeyden aihe saada yksiin digitaalisiin kansiin se merkittävä työ, jota me asiakkaidemme, henkilöstömme, ympäristön ja yhteiskunnan kanssa ja hyväksi teemme. Olemme iso, kansainvälinen yritys ja toimintamme on niin laajaa, että arjessa emme aina itsekään hahmota sitä vaikuttavaa kokonaisuutta, joka ammattilaistemme ja asiakkaidemme päivittäisistä kohtaamisista syntyy.

Me luomme kestävää hyvinvointia.

Helsingissä maaliskuussa 2019

Jukka Jäämaa
Toimitusjohtaja
ISS Palvelut


1.2 ISS lyhyesti

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi palveluyritykseksi.

ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ja yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. Tehtävänämme on luoda asiakkaillemme kokonaispalvelu, joka tekee heidän ja kiinteistöjen loppukäyttäjien arjesta sujuvaa. Kun arki on sujuvaa, asiakkaamme voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Luomme kokonaispalvelumme vastuullisesti ja ammattilaisiimme luottaen. The Power of the Human Touch on tunnuksemme, jolla kuvataan ammattilaistemme kykyä ja valmiutta henkilökohtaiseen ratkaisukykyyn ja läsnäoloon. Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi palveluyritykseksi.

Kokonaispalvelumme koostuu siivous-, kiinteistön ylläpito-, ravintola-, työpaikka- ja turvallisuuspalveluista. Rakennamme palveluratkaisustamme aina asiakkaan näköisen: ratkaisu perustuu asiakkaan toimintaympäristön ja ydinliiketoiminnan tuntemukseen.

ISS toimii valtakunnallisesti noin 300 kunnassa ja työllistää noin 8 000 työntekijää. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 407 miljoonaa euroa. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

1.2.1 ISS-konserni ja omistus

ISS Palvelut on osa kansainvälistä, vuonna 1901 Tanskassa perustettua ISS-konsernia, joka toimii yli 70 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2018 oli 9,86 miljardia euroa, ja globaalisti ISS:n palveluksessa oli lähes 486 000 henkilöä.

ISS-konsernin pääomistajat Artisan Partners Limited Partnership, KIRKBI Invest A/S ja Black­Rock Inc. omistavat yhteensä noin 27 prosenttia ISS-konsernista. ISS on listautunut maaliskuussa 2014 Kööpenhaminan pörssiin (NAS­DAQ OMX Copenhagen).

1.2.2 ISS:n palvelut

Kokonaispalveluratkaisu on asiakkaalle helppo valinta, joka sujuvoittaa niin asiakkaan kuin tämän työntekijöidenkin arkea ja tuo myös kustannustehokkuutta.

Kokonaispalveluratkaisut

Strategiamme ytimessä on kokonaispalveluratkaisu, joka erottaa meidät kilpailijoistamme. Kokonaispalveluratkaisumme perustuu aina asiakkaan tarpeisiin ja asiakkaalle rakennettuun arvolupaukseen.

Kokonaispalveluratkaisussa ISS johtaa ja kehittää kiinteistön palveluja kokonaisuutena niiden tavoitteiden mukaisesti, jotka asiakkaan kanssa on sovittu. Asiakkuuteen nimetty johto ja täsmäkoulutettu ISS:n oma henkilöstö toimivat saumattomana tiiminä yli palvelurajojen. He hyödyntävät ISS:n globaaleja konsepteja sekä moderneja työkaluja ja järjestelmiä.

Kokonaispalveluratkaisu on asiakkaalle helppo valinta, joka sujuvoittaa niin asiakkaan kuin tämän työntekijöidenkin arkea ja tuo myös kustannustehokkuutta. Kokonaispalvelua tuottaville ISS:n työntekijöille jatkuvasti kehitettävä ratkaisu on erityisen motivoiva.

ISS:llä on katkeamaton palveluketju kiinteistön suunnittelusta sen hallintaan ja päivittäiseen ylläpitoon asti, kiinteistön koko elinkaaren ajan.

Kiinteistön ylläpitopalvelut

Kiinteistön ylläpidossa ISS:llä on katkeamaton palveluketju kiinteistön suunnittelusta sen hallintaan ja päivittäiseen ylläpitoon asti, kiinteistön koko elinkaaren ajan. Tuotamme liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen teknisiä huoltopalveluita, korjauspalveluita ja uudistamishankkeita.

 • Kiinteistöhuoltomme varmistaa päivittäin kiinteistöjen toimivuuden, tekee ennakkohuollot sekä huolehtii piha- ja viheralueista.
 • Tekniset palvelumme varmistaa, että sähkötekniikka, kylmätekniikka, paloturvallisuus, rakennusautomaatio, LVI-tekniikka, tele- ja turvajärjestelyt sekä korjaustyöt hoituvat valtakunnallisesti kohteissamme ympäri Suomen.
 • Energia- ja ekotehokkuuspalvelumme optimoi kiinteistöjen olosuhteet ja energianhallinnan.
 • Tilapalvelumme kehittää toimintaympäristöjä ja hoitaa tilahallintaa sekä suunnittelee tilat ja sisustukset asiakkaan toimintaa tukeviksi.

Jokaisen projektimme läpiviennistä vastaa ammattitaitoinen työnjohto.

Siivouspalvelut

ISS:n siivouspalveluihin kuuluvat erilaisten kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä erikoissiivoukset. Laadukkaalla ja oikein tehdyllä siivouksella takaamme kiinteistöjen turvallisuuden, puhtauden ja viihtyvyyden. Asiakaslähtöinen toimintatapa on avain onnistumiseen – panostamme erityisesti siihen, että myös asiakkaiden asiakkaat kokevat ISS:n asiakaspalvelun myönteisesti. Arjessa suoriutumista havainnoidaan jatkuvasti. Näin voimme reagoida nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja kehittää palvelujen sujuvuutta ja vaivattomuutta.

Siivoamme toimistotiloissa, liiketiloissa, asuinkiinteistöissä, suurissa pääkonttoreissa, elintarvikealan yrityksissä, teollisuuskiinteistöissä, julkisissa liikennevälineissä, terveydenhuollon tiloissa, liikuntatiloissa ja monissa muissa, isoissa ja pienissä asiakkuuksissa.

Ravintolapalvelut

Ravintoloidemme tarjonta kattaa lounasruokailupalvelut, korkeatasoiset kokous- ja edustuspalvelut sekä kahvilapalvelut. Kunnille ja kaupungeille tarjoamme ateriapalveluita esimerkiksi päiväkoteihin, oppilaitoksiin sekä hoito- ja hoivapalveluihin. Jokainen henkilöstöravintola ja ateriapalvelu räätälöidään asiakkaamme tarpeita vastaavaksi. Palvelumme joustaa tarpeiden muuttuessa ja kehittyy yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Ruoat valmistetaan ravintoloidemme keittiöissä. Kokkimme tekevät perinteisiä kokin töitä ja osallistuvat keskeisesti myös ravintolapalvelun kehittämiseen. Valmistusmenetelmissä huomioidaan ruoan maku, laatu ja ravitsemusnäkökulmat sekä asiakkaan tarpeet ja makutottumukset. Ruoan valmistukseen valitaan niitä suomalaisia pääraaka-aineita, joita on saatavilla satokauden ja markkinatilanteen mukaan.

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuusajattelu on osa kaikkia kokonaispalveluratkaisujamme. ISS tarjoaa asiakkaalle turvallisuusasiantuntijuuden, kehittää asiakkaalle sopivan mallin turvallisuudesta huolehtimiseen ja johtaa palvelun, jonka tuotamme joko itse tai sopivimman kumppanin kanssa yhteistyössä. Kumppanivalinnassa painotamme innovatiivisuutta ja alan edelläkävijyyttä.

Pystymme hyödyntämään kiinteistön eri järjestelmistä saatavaa dataa turvallisuuden kehittämiseen ja vastaavasti tukemaan muuta palvelukokonaisuuttamme turvallisuuspalveluiden henkilökunnan osaamisella.

Työpaikkapalvelumme parantavat merkittävästi kiinteistön käyttäjien kokemusta.

Työpaikkapalvelut

Työpaikkapalveluissamme korostuu palvelupolkuajattelumme: vastaamme kiinteistön kaikista palveluista siten, että kiinteistön käyttäjien arki on sujuvaa. Huolehdimme talotekniikan toimivuudesta, valmistamme herkullisen lounaan ja monipuoliset kahvilapalvelut, pidämme tilat siisteinä ja viihtyisinä. Lisäksi työpaikkapalveluihimme kuuluvat niin sanotut hoituupalvelut, joita ovat kaikki viihtyisyyttä ja arjen helppoutta tukevat palvelut assistenttipalveluista pesulapalveluihin. Työpaikkapalvelumme kulminoituvat palveluaulaan, jonka ystävällinen henkilökunta saa niin asiakkaamme työntekijät kuin vieraat tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja kotoisaksi.

Työpaikkapalvelumme parantavat merkittävästi kiinteistön käyttäjien kokemusta, mikä heijastuu positiiviseksi osaksi asiakkaidemme yrityskuvaa. Samoin työpaikkapalvelumme parantavat asiakkaidemme työntekijöiden kokemusta omasta työpaikastaan ja vaikuttavat siten henkilöstön sitoutumiseen ja parhaiden osaajien rekrytoimiseen.

 

 


1.3 Arvonluonti ja toiminnan vaikutukset

Toiminnan tarkasteleminen arvonluonnin näkökulmasta avaa uusia näkökulmia vaikutusten ja onnistumisten tunnistamiseen sekä kehityskohtien havaitsemiseen.

ISS Palveluiden toiminnalla on monenlaisia vaikutuksia niin henkilöstölle, asiakkaille, ISS-konsernille kuin koko yhteiskunnalle. Toiminnalla on myös ympäristövaikutuksia. Pyrimme ratkaisuillamme sekä minimoimaan negatiivisia ympäristövaikutuksia että vahvistamaan myönteisiä vaikutuksia elinympäristöömme.

Syksyllä 2018 paneuduimme ISS:n toiminnan vaikutusten ja koko arvoketjun kuvaamiseen. Arvonluonnin kuvaus perustuu sidosryhmätutkimukseen, ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa tehtyihin analyyseihin ja käytyihin keskusteluihin sekä ISS:n sisäiseen työskentelyyn. Tavoitteena on ollut ymmärtää ja kuvata ISS:n toiminnan keskeisiä vaikutuksia ja samalla syvemmin ymmärtää niitä tekijöitä ja resursseja, jotka ovat ISS:n toiminnan kannalta keskeisiä. Päivittäisen toiminnan ja yritysvastuun tarkasteleminen arvonluonnin näkökulmasta avaa uusia näkökulmia vaikutustemme ja onnistumisiemme tunnistamiseen sekä toiminnan kehityskohtien havaitsemiseen.

ISS:n arvonluontia ja toiminnan vaikutuksia on kuvattu tarkemmin tämän raportin etusivulla.

1.3.1 Toimintaamme vaikuttavat megatrendit

ISS:n toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Toimintaamme vaikuttavat niin globaalit megatrendit kuin suomalaisen yhteiskunnan ja työskentelykulttuurin muutokset.

Digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa niin yksilöiden, yhteisöjen, yritysten kuin yhteiskuntien toimintaa. Palveluliiketoiminta ja kiinteistöpalveluala sen osana digitalisoituvat nopeasti. ISS:n vahvuudet digitalisaation saralla liittyvät asiakkaan arjen, loppukäyttäjän toiveiden ja palvelutiimien työskentelyn kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen. Tämä tieto yhdistettynä digitaalisten työkalujen luomiin mahdollisuuksiin auttaa ymmärtämään, miten palvelujen tuotanto tulevaisuudessa rakennetaan niin, että se palvelee kaikkia edellä mainittuja ryhmiä sekä ympäristöä.

Lue lisää digitalisaatiosta.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Luonnonvarojen niukkeneminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos edellyttävät mittavia ja kiireellisiä toimenpiteitä koko yritysmaailmalta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on yhtä paljon yritysten kuin valtioiden, kuntien ja yksilöiden vastuulla.

Ilmaston lämpenemisen hidastaminen edellyttää erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Muun muassa energiankäytön tehostaminen, fossiilisista energianlähteistä luopuminen, ilmastoystävälliset ravintoratkaisut, resurssitehokkuus ja vähähiiliset liikkumismuodot on huomioitava niin päivittäisessä toiminnassa kuin pitkän aikavälin suunnittelussa. ISS huomioi nämä näkökohdat omassa toiminnassaan ja tarjoaa asiakkailleen kestäviä ja ilmastomyönteisiä ratkaisuja.

Ulkoistaminen

Yhä useammat yritykset ulkoistavat toimintoja ja palveluita. ISS:lle tämä tuo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Samanaikaisesti se asettaa entistä suuremmat odotukset palveluiden kustannustehokkuudelle, laadulle ja toimivuudelle. Vastaamme näihin odotuksiin hyvin johdetulla, jatkuvasti kehitettävällä ja asiakkaan näkökulmasta helposti hallittavalla kokonaispalveluratkaisullamme, jonka tuotamme vastuullisesti. Lue lisää ISS:n ulkoistamisosaamisesta.

Demografiset muutokset

Väestön ikärakenteen muutokset ja maahanmuuton tuomat kulttuuriset vaikutukset tuovat sekä paljon mahdollisuuksia että haasteita. Tämä vaikuttaa rooliimme työnantajana sekä tuottamiimme palveluihin. Merkittävänä työllistäjänä ISS:n on pystyttävä tarjoamaan entistä joustavampia työsuhteita, jotka palvelevat erilaisia elämäntilanteita ja toiveita, jotka liittyvät niin työaikoihin, työsuhteiden pituuksiin kuin työn merkityksellisyyteen. Samalla ISS kilpailee osaavasta ja motivoituneesta työvoimasta. Demografiset muutokset vaikuttavat myös odotuksiin palveluiden laajuudesta ja laadusta, kun asiakkaidenkin tarpeet muuttuvat.

Työelämän muutokset

Työelämä on muuttunut nopeasti viime vuosina. Työelämän muutokset näkyvät ISS:llä niin asiakkaiden kuin oman henkilöstön muuttuvina tarpeina. Digitalisaatio, globalisaatio, uudenlaiset osaamisen tarpeet, työurien pidentyminen ja ammattirajojen hälveneminen muuttavat tapaamme tehdä töitä. Esimerkiksi digitalisaation myötä ajan ja paikan merkitys pienenee erityisesti asiantuntijatyössä ja tuo sekä mahdollisuuksia että haasteita muun muassa tiimien johtamiseen. Työelämässä pärjääminen vaatii uudenlaisia taitoja, monitaituruutta ja osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Työurat ovat entistä pidempiä ja monimuotoisempia. Erityisesti nuoret hakevat työltä vahvaa merkityksellisyyttä, ja tähän työnantajien tulee vastata. Lisäksi yksityiselämän ja työn tasapainon merkitys on kasvanut.

1.3.2 Resurssimme

Palvelualttiin ja osaavan henkilökunnan avulla luomme arvoa kaikille sidos­ryhmillemme.

Arvonluonnin keskeisin ajuri ja suurin resurssimme on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Palvelualttiin ja osaavan henkilökunnan avulla luomme arvoa kaikille sidosryhmillemme: asiakkaille, henkilökunnalle, tavaran- ja palveluntoimittajille, kunnille ja valtiolle.

Inhimillisten resurssien lisäksi muita keskeisiä arvonluonnin ajureita ovat taloudelliset resurssit, kiinteät resurssit, aineettomat resurssit ja ulkoiset resurssit. ISS pyrkii välttämään pitkiä hankintaketjuja sekä valitsemaan paikallisia yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita sekä vastuullisia ja mahdollisuuksien mukaan paikallisesti valmistettuja tuotteita.

1.3.3 Palvelumme ja tuotoksemme

Resurssiemme avulla tuotamme asiakkaillemme kokonaispalvelun, joka rakentuu siivouksesta, kiinteistön ylläpidosta sekä ravintola-, turvallisuus- ja työpaikkapalveluista. Suunnittelemme palvelukokonaisuutemme ja arvolupauksemme aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Toteutamme asiakkaillemme myös projekteja, esimerkiksi tilauudistuksia.

Tärkeä osa palveluamme on myös sisäinen palvelu, jolla tuemme asiakkuustiimejämme. Esimerkiksi Service Excellence -yksikkö vastaa palvelutuotteidemme kehittymisestä ja erinomaisuudesta, IT- ja Digital Innovations -yksiköt kehittävät järjestelmiämme ja prosessejamme huippuunsa ja rekrytointiyksikkömme etsii tiimeihimme parhaita palveluammattilaisia.

Lue lisää ISS:n palveluista.

1.3.4 Toimintamme vaikutukset

Toimintamme vaikutukset kohdistuvat erityisesti asiakkaisiin, henkilöstöön, ISS-konserniin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

ISS

 • Palvelukulttuurin rakentaminen
 • Liikevaihto
 • Liikevoitto
 • Vastuullisen liiketoiminnan edistäminen
 • Innovaatiot
 • Hyvä maine

Asiakkaat

 • Vastuullisuustavoitteiden tukeminen
 • Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen
 • Energiatehokkaat kiinteistöt
 • Toimivat työtilat
 • Työturvallisuus
 • Terveellinen ravinto
 • Ystävällinen palvelu, hyvä mieli

Henkilöstö

 • Vakaa ja turvallinen työpaikka
 • Hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Urapolkujen luominen
 • Joustavat työsuhteet
 • Innostava työyhteisö

Ympäristö

 • Energiatehokkuus (kiinteistöt ja energiankäyttö)
 • Rakennusten elinkaaren pidentäminen
 • Materiaalitehokkuus
 • Sisäilman laatu
 • Ympäristöystävälliset siivousratkaisut
 • Päästöjen vähentäminen
 • Kierrätys ja jätteiden lajittelu
 • Vedenkulutuksen vähentäminen
 • Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen
 • Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

Yhteiskunta

 • Veronmaksu
 • Työllistäminen
 • Erityisryhmien koulutus ja työllistäminen
 • Harmaan talouden ja korruption torjunta
 • Arvontuotto palvelu- ja tavarantoimittajille
 • Innovaatiot
 • Yhteiskuntarauhan edistäminen mm. erityisryhmien työllistämisen ja yhteiskuntaan integroimisen kautta
 • Ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuminen
 • Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen osallistuminen

1.4 Vuoden kohokohdat

Tammikuu

ISS otti pilottikokeiluun Take away -verkkokaupan. Verkkokaupan tarkoituksena on helpottaa kiireisten työntekijöiden arkea tarjoamalla valmiita ruoka-annoksia noudettaviksi ISS:n ravintoloista. Verkkokaupassa myydään ruoka-annosten lisäksi erilaisia raaka-aineita ja muita tuotteita, kuten keittiövälineitä. Valikoima räätälöidään ravintolan asiakaskunnan tarpeiden mukaan.


Helmikuu

Kansallista 112-päivää vietetään aina 11.2. Kyseessä on eri turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Tällä kertaa pääteemana oli välittäminen. Välittämisen kulttuurin luominen on myös ISS:n tärkeä tehtävä. Turvallinen arki syntyy pienistä teoista, joilla jokainen voi parantaa omaa ja läheisten turvallisuutta niin töissä kuin vapaa-ajalla.


Maaliskuu

Valtakunnallinen kouluruokakilpailu on yhdistänyt kouluruoan tekijöitä, lapsia, koulun väkeä ja oppilaiden vanhempia vuodesta 2012. ISS:n ravintolapalvelut oli edustettuna kahdessa finaalijoukkueessa: Mäntsälän keskuskeittiö ja oululaisen Kastellin monitoimitalon keittiö. Kummassakin keittiössä ISS:n ammattilaiset valmistavat yli 2 000 annosta joka arkipäivä.


Huhtikuu

ISS otti käyttöön LuurISSa-sovelluksen, joka tekee jokaisesta ISS:läisestä aktiivisen turvallisuuskulttuurin rakentajan. Sovelluksen avulla jokainen voi kirjata helposti turvallisuushavainnon heti kun havaitsee turvallisuuteen liittyvän kehityskohteen. Sovellus sai syksyllä Vuoden digitaalinen teko -palkinnon.


Toukokuu

Maailmanlaajuinen ulkoistamisen ammattilaisten etujärjestö IAOP on myöntänyt ISS:lle viisi tähteä eli korkeimman luokituksen kuudetta kertaa peräkkäin. Tähtiä jaetaan viidessä kategoriassa: asiakasreferenssit, koko & kasvu, palkinnot & sertifikaatit, innovaatiot sekä yritysvastuu. ISS menestyi jokaisessa kategoriassa erinomaisesti, yritysvastuusta ISS sai täydet 8 pistettä. Lue lisää.


Kesäkuu

ISS, Amiedu ja Senaatti-kiinteistöt yhdistivät voimansa ja kehittivät hankkeen, jonka avulla maahanmuuttajataustainen työnhakija ja uusia osaajia kaipaava työnantaja kohtasivat. Amiedu vastasi koulutuksesta, ISS järjesti työharjoittelun ja Senaatti tarjosi harjoitteluun omia kohteitaan. Harjoittelijat suorittivat koulutusjakson aikana kiinteistöalan perustutkinnon.


Heinäkuu

Tapaturmapäivää vietetään aina perjantaina 13. päivä. Tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio siihen, miten tapaturmat voidaan välttää. Tapaturmat ovat kansanterveydellisesti yksi suurimpia ongelmiamme, ja suurin osa niistä olisi vältettävissä omilla valinnoilla. Tapaturmattomuus ja turvallisuusasiat yleensä ovat ISS:llä jokaisen agendalla.


Elokuu

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n aloitteesta toteutettu Työ ei syrji -kampanja tähtää asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän vähentämiseen suomalaisessa työelämässä. ISS lähti mukaan kampanjaan starttivaiheessa 16 muun yrityksen ja yhteisön kanssa. Yhteisenä tavoitteena on tehdä työelämän tasa-arvosta itsestäänselvyys.


Syyskuu

Hankinta-, varastointi- ja valmistusprosessit näyttelevät isoa roolia taistelussa ruokahävikkiä vastaan. Seuraava askel ruokahävikin minimoimisessa on uuden teknologian valjastaminen ISS:n ravintoloiden käyttöön. ISS Ravintolapalvelut tarttui yhdessä Snellman Pron kanssa #iotnextlevel-haasteeseen, jonka tavoitteena on vähentää hävikkiä soveltaen keittiöissä älykästä dataa.


Lokakuu

ISS Palvelut -konserniin kuuluva Laatutakuu Palvelut palkitsee vuosittain menestyneitä franchising-siivousyrittäjiä. Vuoden 2018 Laatutakuu-yrittäjäksi valittiin Valpperin Siivouspalvelun Timo Talvitie Nousiaisista. Hän hyödyntää kiitettävästi Laatutakuu-ketjun konseptia päivittäisessä työskentelyssään ja edesauttaa näin koko ketjun mainetta ja markkinointia alueellaan.


Marraskuu

Lapsiasiainvaltuutetun koordinoimassa Lapsi mukaan töihin -päivässä on tavoitteena näyttää lapsille, mitä heille tärkeät aikuiset tekevät työkseen. ISS osallistui päivään useassa toimipisteessään. Lapsi mukaan töihin -päivän tavoitteet – työyhteisön hyvinvoinnin lisääminen sekä työn ja perheen yhteensovittaminen – ovat myös ISS:lle tärkeitä, joka päivä.


Joulukuu

Turvallisuus on ISS:llä keskeinen arvo. Jokaisen ISS:läisen odotetaan ymmärtävän vastuunsa omasta, kollegansa, asiakkaan ja muiden turvallisuudesta. ISS julkaisi töISSä-digikanavallaan turvallisuusjoulukalenterin, jonka jokainen luukku tarjosi turvallisuusaiheisia tietoiskuja ja muistilistoja.1.5 Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto ja liikevoitto

Työntekijämäärän suhde liikevaihtoon

Liikevaihdon jakauma palveluittain

Taloudelliset tunnusluvut

ISS Palvelut201620172018
Liikevaihto, milj. €487420407
Liikevoitto, milj. €393534
Liikevoitto, %7,98,48,4
Maksetut verot, milj. €4,95,54,5
Henkilöstökulut, milj. €304243231
Palkkojen osuus henkilöstökuluista, %808182
Maksetut palkat, milj. €243198190
Palkoista ennakonpidätyksiä, milj. €49,940,539,2
Eläkemaksuja, milj. €443532
Muut henkilöstökulut, milj. €16108
Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut, milj. €143139139
Investoinnit, milj. €5,44,17,2
Nettorahoituskulut, milj. €1,91,61,6
Arvonlisäverot, milj. €81,467,059,9

1.6 Organisaatio

Konsernin sisäinen tarkastus valvoo säännöllisesti, että ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemiä ohjeita

ISS Suomi oli vuonna 2018 osa ISS-konsernin Northern Europe -liiketoiminta-aluetta. Konsernin johdon ja sen hallituksen päätösten toimeenpanoa Suomessa seuraa liiketoiminta-alueen johto tiiviissä yhteistyössä ISS Suomen johdon kanssa. ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemää hallintotapaohjeistusta ja täydentää sitä tarvittaessa maakohtaisella ohjeistuksella. Konsernin sisäinen tarkastus valvoo säännöllisesti, että ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemiä ohjeita.

Vuoden 2018 alussa ISS Palvelut Oy:n hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Troels Bjerg sekä jäsenet Barbara Fiorini Due ja Jørn Vestergaard. Helmikuussa Troels Bjerg siirtyi pois hallituksesta, ja hänen tilalleen valittiin Richard Sykes. Hallituksen jäsenistä kaksi on miehiä ja yksi on nainen.Yksi hallituksen jäsenistä on yli 50-vuotias, kaksi muuta alle 50-vuotiaita.

Vuonna 2018 ISS Suomen johtoryhmä kokoontui 11 kertaa. Vuoden aikana johtoryhmässä tapahtuivat seuraavat henkilömuutokset: tammikuussa Industry & Transport -liiketoimintayksikön johtajaksi nimitettiin Tom Jaatinen. Maaliskuussa kaupalliseksi johtajaksi nimitettiin Soile Kankaanpää, ja Marja Oikarinen siirtyi muihin tehtäviin myyntiorganisaatiossa.

Vuoden 2018 lopussa johtoryhmän jäseninä olivat toimitusjohtaja Jukka Jäämaa, talousjohtaja Seppo Haapalainen, henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehorn, kaupallinen johtaja Soile Kankaanpää sekä liiketoimintajohtajat Jukka-Pekka Tilus, Tom Jaatinen, Tuomo Saramaa ja Riku Kolari. Johtoryhmän jäsenistä kaksi on naisia ja kuusi miehiä. Neljä jäsentä on 30–50-vuotiaita ja neljä jäsentä yli 50-vuotiaita.

ISS Suomen organisaatio 2018


1.7 Johtaminen

Johtamisessa noudatetaan ISS-konsernin määrittelemää hyvää hallintotapaa, johtamiskäytäntöjä ja läpinäkyvyyttä.

ISS:ssä johtaminen perustuu yrityksen arvoihin, strategiaan ja konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja periaatteisiin. Johtamisessa noudatetaan ISS-konsernin määrittelemää hyvää hallintotapaa, johtamiskäytäntöjä ja läpinäkyvyyttä.

Liiketoimintaa johtaa johtoryhmä, joka vastaa pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta sekä vuosittaisesta liiketoimintasuunnittelusta. ISS:n stra­te­gi­set ta­voit­teet ase­te­taan ne­li­vuo­ti­sel­le stra­te­gia­kau­del­le osa­na lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gi­aa, joka käsi­tellään joh­to­ryhmässä ja hyväksytään hal­li­tuk­ses­sa. Siitä joh­de­taan vuo­sit­tai­seen toi­min­ta­suun­ni­tel­maan vuo­si­ta­voit­teet ja toi­men­pi­teet lii­ke­toi­min­tayk­siköittäin. Toimintaa ja tavoitteita seurataan säännöllisesti johtoryhmässä. Niiden edistymisestä raportoidaan hallitukselle.

Johtamista arvioidaan vuosittain toteutettavassa Our People Survey -henkilöstökyselyssä sekä niin sanotun Johtamisen kehyksen avulla osana kehityskeskusteluja. ISS:llä kannustetaan oma-aloitteisuuteen, mikä kuuluu myös missiossamme ”Luottamalla ammattilaisiimme luomme palvelun, joka vie asiakkaamme tavoitteisiinsa”. ISS:n tapa toimia, The ISS Way, määrittää toimintatavat, jotka yhtenäistävät organisaation toimintaa ja näin muun muassa varmistavat ISS:n liiketoiminnan vastuullisuuden sekä parantavat ISS:n kilpailukykyä.

1.7.1 Toiminnan periaatteet

Kaikessa ISS:n toiminnassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

Lakien noudattaminen

Paikallisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan aina.

ISS:n arvot ja johtamisen periaatteet

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa ISS:n yhteisesti määriteltyjä arvoja – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu. Lisäksi ISS on määritellyt yhteiset johtamisen periaatteet. Esimiesten tehtävä on johtaa toimintaansa arvojen ja johtamisen periaatteiden mukaisesti.

ISS:n eettiset periaatteet (Code of Conduct)

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ISS:n eettiset periaatteet. Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että ISS:n liiketoimintaa johdetaan näiden periaatteiden mukaisesti ja että henkilöstö noudattaa niitä. Eettiset periaatteet on päivitetty vuonna 2010 yhdenmukaisiksi YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa. Ne on lisäksi arvioitu ja päivitetty vuonna 2016. Jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita hyväksyessään työsopimusehtonsa ISS:n kanssa.

ISS:llä on käytössä Speak Up -kommunikointikanava, jossa työntekijät voivat ilmiantaa eettisiä periaatteita tai lakeja rikkovan menettelyn.

The ISS Way määrittää yhdessä sovitut toimintatavat, jotka yhtenäistävät organisaation toimintaa ja parantavat ISS:n kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Politiikat ja toimintaohjeet

ISS:n toimintapolitiikkojen ja -ohjeiden noudattaminen on ISS:n maajohdon vastuulla ja jokaisen työn perusta. ISS:n Suomessa määrittelemä toimintapolitiikka kuvaa, miten yrityksen toimintaa ohjataan ja johdetaan niin, että yrityksen asettamat tavoitteet ja päämäärät toteutuvat. Toimintapolitiikan tueksi on määritelty ja dokumentoitu ISS:n toimintajärjestelmä.

ISS:n toimintajärjestelmä on kuvaus ISS:n tavasta toimia (The ISS Way). Toimintajärjestelmä määrittää yhdessä sovitut toimintatavat, jotka selkeyttävät ja yhtenäistävät organisaation toimintaa ja sen myötä parantavat ISS:n kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Toimintajärjestelmän avulla ISS

 • varmistaa korkean asiakastyytyväisyyden ja asiakkaalle annetun arvolupauksen toteutumisen
 • varmistaa henkilöstön tyytyväisyyden, osaamisen ja työhyvinvoinnin systemaattisen kehittämisen
 • varmistaa päivittäisten toimintaprosessien sujuvuuden, yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden koskien kaikkia palveluita, yksiköitä ja paikkakuntia
 • varmistaa ISS:n liiketoiminnan vastuullisuuden ja turvallisuuden
 • luo pohjan systemaattiselle toiminnan kehittämiselle sekä jatkuvalle parantamiselle jakamalla parhaita käytäntöjä palveluiden ja yksiköiden välillä.

ISS:n sertifioitua toimintajärjestelmää parannetaan jatkuvasti hyödyntämällä palautetta ja arviointeja. Toimintajärjestelmä perustuu seuraaviin standardeihin:

 • ISO 9001:2015, laadunhallintajärjestelmät
 • ISO 14001:2015, ympäristöjärjestelmät
 • ISO 22000:2005, elintarviketurvallisuusjärjestelmät
 • OHSAS 18001:2007, työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät

Toimintajärjestelmä kuvaa toiminnan prosessit, mittaamisen, organisaation toimintaperiaatteet sekä sen, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmässä määriteltyjen prosessien, dokumenttien, tietojärjestelmien, lomakkeiden, mallien ja ohjeiden avulla uudet ja nykyiset työntekijät tietävät, kuinka heidän kuuluu toimia ISS:n tavalla.

1.7.2 Taloudellinen johtaminen

Taloudellinen johtaminen tähtää toiminnan kannattavuuden turvaamiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kannattava ja kilpailukykyinen liiketoiminta on perusta asiakaslupausten lunastamiselle ja luotettavana työnantajana toimimiselle.

Taloutta johdetaan ISS:n yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Selkeät vastuut, tavoitteet sekä jatkuva seuranta ja sisäinen valvonta ovat johtamisen kulmakiviä. Näiden lisäksi riskienhallinnalla on keskeinen rooli talouden johtamisessa.

Taloudellisesta raportoinnista vastaa talousyksikkö, ISS-konsernin raportointijärjestelmiä hyödyntäen. Talousyksikkö raportoi yhtiön johdolle ja hallitukselle yhtiön taloudellisesta kehityksestä.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja prosessien toimivuuden tarkastaa Ernst & Young Oy. Konsernin tilinpäätökset laaditaan IFRS-standardien mukaan ja maayhtiöiden erillistilinpäätökset Suomen kirjanpitolain mukaan.

1.7.3 Henkilöstöjohtaminen

Hyvä esimiestyö on keskeistä myös henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation lisääjänä.

ISS:n henkilöstöstrategia perustuu hyvään henkilöstöjohtamiseen, henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä siihen, että oikeat ihmiset toimivat oikeilla paikoilla.

Henkilöstövaltaisena palveluyrityksenä ja yhtenä Suomen suurimpana yksityisenä työnantajana hyvä henkilöstöjohtaminen on yksi ISS:n menestystekijöistä. Hyvä esimiestyö on keskeistä myös henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation lisääjänä. ISS haluaa tarjota työntekijöilleen alan parhaan tuen ja parhaat toimintaedellytykset työssä onnistumiselle. ISS:n tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka.

Johtamisen periaatteet luovat pohjan yhtenäiselle tavalle johtaa henkilöstöä. Johtamisen periaatteiden toteutumista arvioidaan ja seurataan vuosittain kehityskeskusteluissa.

Henkilöstöä koskevien tavoitteiden seurannasta ja toteutuksesta vastaa henkilöstöosasto. Henkilöstöjohtaja raportoi säännöllisesti johtoryhmälle.

Johtamisen periaatteet

ISS varmistaa lain ja työehtosopimusten mukaisen toiminnan riittävällä koulutuksella, sisäisillä ohjeistuksilla ja valvonnalla. Keskitetyn työsuhdeneuvonnan lisäksi jokaisessa ISS:n liiketoimintayksikössä toimii oma henkilöstöpäällikkö esimiesten ja henkilöstön tukena muun muassa työhyvinvointi-, koulutus- ja työsuhdeasioiden hoitamisessa. Henkilöstöjohtamisessa esimiehiä tukee HRM-järjestelmä, joka kokoaa kaikki työsuhteen elinkaareen liittyvät ohjeistukset ja mallipohjat, uudet työsopimukset ja työntekijöiden henkilötiedot.

ISS kouluttaa esimiehiä säännöllisesti henkilöstön johtamisessa, varhaisen välittämisen mallissa ja työsuhdeasioissa. Esimiehiä koulutetaan myös esimerkiksi itsensä ja monimuotoisen tiimin johtamisessa, vaikeiden asioiden puheeksiottamisessa, yhteistoiminta-asioissa, liikkeenluovutuksissa sekä muissa työsuhdeasioissa.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi ISS:llä käytetään sähköistä työturvallisuus-, terveys- ja työkykyjärjestelmää eli TTT-järjestelmää. Se on työkalu ennakoivaan työhyvinvoinnin, työkyvyn ja työturvallisuuden johtamiseen. Järjestelmä on kehitetty ISS:n tarpeiden mukaan.

1.7.4 Asiakkuusjohtaminen

Team Boardin äärellä varmistetaan, että koko tiimi päivittäisessä työssään palvelee asiakkuutta sille annettua arvolupausta toteuttaen.

Asiakkuuksien johtamisesta vastaa kullekin asiakkuudelle nimetty Key Account Manager tai palvelujohtaja, joka raportoi johtoryhmään kuuluvalle liiketoimintajohtajalle. ISS:n Service Excellence -yksikkö tukee asiakkuustiimejä ja vastaa tuotejohtamisesta: Service Excellence huolehtii, että asiakkuuksien käytössä ovat ISS:n parhaat käytännöt, konseptit ja tuoteinnovaatiot. Asiakkuusjohtamisen apuna on asiakkuudenhallintajärjestelmä, CRM, josta ISS Suomi otti vuonna 2018 käyttöönsä uuden version ensimmäisenä ISS-maana.

Vuonna 2018 ISS otti useissa asiakkuuksissa käyttöön myös Team Boardin, joka on työkalu asiakkuustiimin päivittäiseen johtamiseen ja viestintään. Team Boardin äärellä varmistetaan, että koko tiimi päivittäisessä työssään palvelee asiakkuutta sille annettua arvolupausta toteuttaen.

ISS:n asiakkuusjohtaminen noudattaa arvontuottomallia. Asiakkaille kootaan sopivat ratkaisut ISS:n konseptien mukaisista palveluista, jotka toteutetaan asiakkaan toimintaan liittyvät erityispiirteet huomioiden. ISS huolehtii, että palveluratkaisua on toteuttamassa oikea määrä henkilöstöä, jolla on oikeanlaista osaamista. Palveluratkaisua kehitetään yhdessä, ja asiakas voi lisätä palveluita ISS:n tuotettavaksi. ISS puolestaan huolehtii omasta tehokkaasta toiminnastaan.

ISS:n arvontuottomalli

1.7.5 Ympäristöjohtaminen

Ympäristövastuullinen palvelutuotanto on ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohta. ISS on tun­nis­ta­nut lii­ke­toi­min­tan­sa mer­kittävät ympäristönäkökoh­dat, jot­ka toi­mi­vat poh­ja­na toi­min­nan ke­hittämi­sel­le ja ta­voit­tei­den aset­ta­mi­sel­le. Ta­voit­teet ja toi­men­pi­teet kan­nus­ta­vat toi­min­nan jat­ku­vaan pa­ran­ta­mi­seen pal­ve­lu­tuo­tan­nos­sa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johtoryhmässä.

ISS:llä on käytössä DNV GL:n myöntämä valtakunnallinen, kaikki kiinteistö- ja toimitilapalvelut kattava, sertifioitu ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

1.7.6 Hankintajohtaminen

Kaikista ISS:n hankinnoista vastaa hankintaosasto. Keskitetty hankinta mahdollistaa tasapuolisen ja tehokkaan hankintaprosessin. Lähes kaikki alihankinta tehdään paikallisesti Suomessa. Myös kansainvälisissä materiaaliostoissa käytetään paikallisia tukkureita ja logistiikkakumppaneita. ISS:n kaikkien toimittajien tulee kuulua Suomen Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -palveluun. Lisäksi heidän tulee hyväksyä toimittajan menettelytapasäännöt, yhteistyökumppanin turvallisuusohje sekä ISS:n ja toimittajan välinen henkilötietojen käsittelysopimus sekä tutustua alihankkijan perehdytyskorttiin.

Han­kin­nois­ta on teh­ty han­kin­taoh­je esi­mie­hil­le. Jo­kai­nen ISS:läinen voi ar­vioi­da toi­mit­ta­jien laa­tua sekä toi­mi­tus­ky­kyä yhtiön int­ra­ne­tissä. Tämä tie­to on kaik­kien kat­sot­ta­vis­sa ja oh­jaa käyttämään luo­tet­ta­via ja laa­dul­li­ses­ti hyviä toi­mit­ta­jia.

ISS Suomen hankintaosasto raportoi konsernin hankintaan ja Suomessa talousjohtajalle.

1.7.7 Yritysvastuun johtaminen

Jo­kai­nen esi­mies vas­taa hen­kilöstöön liit­ty­vien ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­ses­ta sekä ta­lou­del­li­ses­ta kan­nat­ta­vuu­des­ta omas­sa yk­sikössään.

Yri­tys­vas­tuun näkökul­mat ote­taan huo­mioon sekä päivittäisissä joh­ta­miskäytänteissä että lii­ke­toi­min­nan stra­te­gi­ses­sa suun­nit­te­lus­sa. ISS:n stra­te­gi­set vas­tuull­isuus­ta­voit­teet ase­te­taan ne­li­vuo­ti­sel­le stra­te­gia­kau­del­le osa­na lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gi­aa, joka käsi­tellään joh­to­ryhmässä ja hyväksytään hal­li­tuk­ses­sa. Siitä joh­de­taan vuo­sit­tai­seen toi­min­ta­suun­ni­tel­maan vuo­si­ta­voit­teet ja toi­men­pi­teet lii­ke­toi­min­tayk­siköittäin. Nii­den to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan yk­siköiden joh­to­ryh­missä osa­na ISS:n joh­ta­misjärjes­telmää ja koko or­ga­ni­saa­tion ta­sol­la vuo­sit­tain eril­li­sissä joh­don kat­sel­muk­sis­sa.

Vas­tuul­li­suus­ta­voit­tei­ta to­teu­te­taan myös yk­sikköta­sol­la. Jo­kai­nen esi­mies vas­taa muun muas­sa hen­kilöstöön liit­ty­vien ta­voit­tei­den, ku­ten ta­pa­tur­ma­taa­juu­den vähentämi­sen to­teu­tu­mi­ses­ta sekä ta­lou­del­li­ses­ta kan­nat­ta­vuu­des­ta omas­sa yk­sikössään.

Yri­tys­vas­tuun to­teu­tu­mi­ses­ta vas­taa yri­tyk­sen joh­to­ryhmä. Joh­don edus­ta­ja­na, päätöksen­te­kijänä ja vas­tuul­li­suus­toi­men­pi­tei­den to­teut­ta­ja­na toi­mii HSEQ (Health, Sa­fe­ty, En­vi­ron­ment and Qua­li­ty) -oh­jaus­ryhmä, jos­sa pu­het­ta joh­taa hen­kilöstöjoh­ta­ja. HSEQ-oh­jaus­ryhmä huo­leh­tii, että vas­tuul­li­suus­asiat huo­mioi­daan lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gian suun­nit­te­lus­sa ja vuo­sit­tai­sis­sa toi­min­ta­suun­ni­tel­mis­sa.

Osa­na ISS:n joh­ta­misjärjes­telmää ISS suo­rit­taa au­di­toin­te­ja omaan toi­min­taan­sa liit­tyen sekä erik­seen so­vi­tus­ti yh­dessä asiak­kaan tai hänen nimeämänsä edus­ta­jan kans­sa. Au­di­toin­neil­la var­mis­te­taan ISS Pal­ve­lui­den yh­tenäinen tapa toi­mia eri pal­ve­luis­sa. Au­di­toin­neil­la myös to­den­ne­taan ISS:n joh­ta­misjärjes­telmän toi­mi­vuus ja so­vel­ta­mi­nen käytännössä sekä tut­ki­taan, täyttääkö toi­min­tajärjes­telmä stan­dar­dien (ISO 9001, ISO 14001, OH­SAS 18001 ja ISO 22000), la­kien ja vi­ran­omaismääräys­ten vaa­ti­muk­set. Au­di­toin­tien tu­lok­sia ja niissä teh­ty­jen ha­vain­to­jen poh­jal­ta käyn­nis­tet­ty­jen ehkäise­vien ja kor­jaa­vien toi­men­pi­tei­den to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan säännölli­ses­ti HSEQ-oh­jaus­ryhmän joh­don kat­sel­muk­sis­sa.


1.8 Riskienhallinta

Vahva compliance-kulttuuri – säädösten, määräysten ja toimintatapojemme noudattamisesta huolehtiminen – on liiketoimintamallimme kivijalka. Tätä kulttuuria ISS:llä tukevat yhdenmukaiset prosessimme kaikkien ISS-maiden kesken.

Prosessejamme puolestaan tukevat sovellukset, kuten riskienhallinnan dokumentoinnin ja kehittämisen ratkaisu RiskManagement@ISS ja digitaalinen toimintakäsikirjamme OPF (Operation Process Framework), jonka Suomi-version otamme käyttöön kevään 2019 aikana. Tärkeä osa riskienhallintaamme on myös voimakas keskittyminen tietoturvallisuuteen.


1.9 Keskeiset vastuullisuusteemat

ISS:n toiminnalla on merkittäviä taloudellisia, inhimillisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Toiminnan eri piirteet, vaikutukset sekä sidosryhmien näkemykset ja odotukset huomioidaan niin tavoitteiden asetannassa kuin päivittäisen toiminnan ja viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

1.9.1 Olennaisuusanalyysi

ISS kartoitti ja päivitti syksyllä 2018 toimintansa vaikutuksia ja keskeisiä vastuullisuusteemoja sisäisen työskentelyn sekä sidosryhmätutkimuksen avulla. Edellinen vastaava kartoitus oli tehty vuonna 2015. Prosessi oli osa ISS:n toiminnan kehittämistä sekä siirtymistä GRI:n G4-pohjaisesta yritysvastuuraportoinnista GRI Standardien käyttöön.

Sidosryhmätutkimuksessa pyydettiin niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä ISS:n toiminnasta, vastuullisuudesta sekä tärkeimmistä kehityskohteista.

Sidosryhmätutkimuksen keskeisiä tuloksia käytiin läpi ISS:n sisäisessä työpajassa, johon osallistui edustajia ISS:n eri yksiköistä. Lisäksi teemoja ja painopisteitä jatkotyöstettiin sisäisissä palavereissa.

Sidosryhmätutkimuksen ja sisäisen työskentelyn tuloksena hahmottui kuusi eri osa-aluetta, jotka ovat ISS:n vastuullisen toiminnan toteutumisen kannalta keskeisiä. Näitä ovat:

 • Asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen
 • Eettinen ja läpinäkyvä liiketoiminta, vastuullinen toimintatapa
 • Henkilöstöstä huolehtiminen
 • Ilmastonmuutoksen hillintä ja ympäristövastuullisuus
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Vastuullisuuslupaus

Jotta vastuullisuus toteutuisi näiden painopistealueiden mukaisesti kaikkien ISS:n keskeisten sidosryhmien keskuudessa, ISS antaa vastuullisuuslupauksen: Luomme kestävää hyvinvointia. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

Asiakkaille

Tuemme vastuullisuustavoitteitanne huolehtimalla työntekijöidenne ja ympäristön hyvinvoinnista. Lue lisää luvusta Asiakkaat.

Henkilöstölle

Tarjoamme vakaan ja turvallisen työpaikan, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen. Lue lisää luvusta Henkilöstö.

Ympäristölle

Hillitsemme ilmastonmuutosta ja huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme kestävän tulevaisuuden takaamiseksi. Lue lisää luvusta Ympäristö.

Yhteiskunnalle

Tuemme yhteiskunnan hyvinvointia tarjoamalla työpaikkoja, maksamalla veroja, estämällä korruptiota ja tekemällä kestäviä hankintoja. Lue lisää luvusta Yhteiskunta.

Näiden lupausten konkreettiset tavoitteet ja mittarit löytyvät päivitetystä vastuullisuusohjelmasta.

1.9.2 YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tukeminen

ISS on valinnut YK:n 17 universaalin kestävän kehityksen tavoitteen joukosta seitsemän tavoitetta, joita se sitoutuu edistämään toiminnassaan.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteena on lisätä ihmisten hyvinvointia, poistaa äärimmäinen köyhyys, turvata maapallon kantokyky ja ympäristömme tulevaisuus sekä mahdollistaa kestävä ja rauhanomainen globaali kehitys. Niin koko ISS-konsernilla kansainvälisesti kuin ISS Palveluilla Suomessa on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja kestävän huomisen rakentamisessa. Lisäksi kestävän kehityksen vaatimat ratkaisut tarjoavat ISS:n kaltaiselle yritykselle liiketoimintamahdollisuuksia.

ISS-konserni on valinnut YK:n 17 universaalin kestävän kehityksen tavoitteen joukosta seitsemän tavoitetta, joita se erityisesti sitoutuu edistämään toiminnassaan. Tavoitteista on valittu ne, joiden toteutumista ISS voi merkittävimmin edistää. Alla on esitetty tavoitteet ja mitkä piirteet ISS:n toiminnassa tukevat kyseisen tavoitteen saavuttamista.

 • Tasa-arvoinen työkulttuuri. Suhtaudumme syrjintään nollatoleranssilla. Osallistuimme EK:n Työ ei syrji -kampanjaan ensimmäisten yritysten joukossa.
 • Sukupuolten tasa-arvo eri työntekijäryhmissä. Kaikilla on iästä ja sukupuolesta riippumattomat mahdollisuudet toimia johto- ja esimiestehtävissä.
 • Joustavat työsuhteet. ISS:llä on mahdollisuus osa-aikaisiin työsuhteisiin sekä joustaviin työaikoihin.
 • Perheystävällinen työpaikka. Vuonna 2018 osallistuimme ensimmäistä kertaa Lapsi mukaan töihin -päivään. Päivä toteutettiin useilla paikkakunnilla, joissa ISS:llä on oma toimipiste.
 • Tasapuoliset ja kattavat koulutusmahdollisuudet. Vuonna 2018 lanseerasimme MyLearning-koulutusjärjestelmän, joka toimii mobiilisti ja tuo muun muassa ISS:n verkkokoulutukset jokaisen työntekijän ulottuville. Vuonna 2018 tutkintotavoitteisessa koulutuksessa oli noin 300 ISS:läistä ja ammatilliseen tutkintoon valmistui 319 henkeä.

 • Vedenkulutuksen optimointi. Pyrimme jatkuvasti tehokkaaseen vedenkäyttöön. I-mopin käytön ansiosta ISS Suomi säästi yli 580 000 litraa vettä vuosina 2017–18.
 • Kemikaalien käytön minimointi. Kemikaalivapaa ylläpitosiivous toteutetaan ultrapuhtaalla vedellä ja mikrokuitutuotteilla. Lisäksi käytämme puhdistusaineiden annostelijoita, kasvipohjaisia puhdistusaineita ja ympäristömerkittyjä tuotteita.
 • Hygienian edistäminen. Ammattitaitoisella siivouspalvelullamme luomme hygieeniset toimitilat.
 • Vesistöjen suojelu. Itämeren luonnon monimuotoisuuteen ja vesistökuormituksen vähentämiseen vaikutamme paitsi kemikaalien käyttöä minimoimalla, myös käyttämällä ravintoloissamme kotimaisella rehulla ruokittua ja Suomessa kasvatettua Benella-kalaa.

 • Vakaa ja turvallinen työpaikka kaikille. Työllistämme ammattilaisia 86 eri kansallisuudesta. Ammattilaistemme ikä vaihtelee 16 ja 75 vuoden välillä. Rekrytoinnissa kohtelemme kaikkia hakijoita tasavertaisesti.
 • Työturvallisuus. Tapaturmataajuudesta kertova LTIF-lukumme parani yli 40 prosenttia ja on nyt 9,85. Turvallisuushavaintoja teimme 24 000, mikä on yli 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
 • Innovaatiot. Innovoimme kaikilla tasoilla – uusien työtapojen käyttöönotosta digitaalisiin ratkaisuihin. Kiinteistöjen digitaaliset kaksoset mahdollistavat yhä monimuotoisemman kiinteistöstä kerättävän datan käytön. Kun dataan liitetään tekoälyn tekemää analyysia, voimme tehdä ennakoivia toimenpiteitä ja optimointia. Tämä parantaa palveluamme, kiinteistöjen energiatehokkuutta ja kiinteistön käyttäjien hyvinvointia.
 • Materiaalitehokkuus. Panostamme resurssien tehokkaaseen käyttöön niin energian kuin materiaalien käytössä, jätteiden minimointiin sekä kierrätykseen sopivien materiaalien uusiokäyttöön.

 • Yhtäläiset työmahdollisuudet kaikille. Työllistämme maahanmuuttajia ja erityisryhmien edustajia. ISS:llä työskentelee ammattilaisia 86 eri kansallisuudesta. Vuonna 2018 teimme yhteistyötä muun muassa Startup Refugees -järjestön kanssa maahanmuuttajien työllistämiseksi.
 • Tasapuoliset työelämän oikeudet. Vuonna 2018 osallistuimme ensimmäisten yritysten joukossa EK:n Työ ei syrji -kampanjaan. Yhdessä työterveyshuollon kanssa panostamme työkykyjohtamiseen. Tilapäisten työkykyjärjestelyiden hyödyntäminen tuplaantui vuoteen 2017 verrattuna. Tavoite- ja kehityskeskustelut pidetään kaikille työntekijöille.

 • Raaka-aineiden valinta ja jäljitettävyys. Raaka-ainevalinnoilla ja modernilla reseptiikalla uudistamme kulutus- ja makutottumuksia ja edistämme vastuullisten raaka-aineiden päätymistä entistä useampaan kotikeittiöön, osaksi arjen ruokarutiineja. Käytämme kotimaista lähiruokaa, sesonkituotteita, luomuruokaa sekä erilaisia sertifioituja raaka-aineita. Kaikki ravintolamme ovat Portaat Luomuun -ohjelmassa vähintään tasolla kaksi.
 • Ruokahävikin minimointi. Vuonna 2018 osallistuimme useaan hankkeeseen, joissa etsimme ratkaisuja ruokahävikin minimointiin henkilöstöravintoloissa.
 • Jätteiden vähentäminen ja kierrätys. Noudatamme jätehierarkiaa eli lainsäädännön mukaista jätteiden etusijajärjestystä. Tavoitteenamme on 60 prosentin kierrätysaste omissa toimipaikoissamme.
 • Kohti muovittomuutta. Vuonna 2018 toteutimme muoviauditoinnin raaka-ainehankintoihimme ravintolapalveluissa ja ryhdyimme sen pohjalta suunnittelemaan toimenpiteitä muovipakkausten korvaamiseksi. Omissa toimipisteissämme varmistamme, että mahdollisimman suuri osa jätteestä käsitellään materiaalina uusien tuotteiden raaka-aineiksi ja vasta toissijaisesti energiahyötykäytössä poltettuna.
 • Kemikaalivapaa siivous. Siivous, joka toteutetaan ultrapuhtaalla vedellä ja mikrokuituliinoilla, ilman puhdistusaineita.
 • Vastuullinen hankinta. Kilpailutusprosessimme on läpinäkyvä ja jäljitettävä. Kaikkien toimittajiemme tulee hyväksyä yritysvastuudokumenttimme ja sitoutua niihin jo tarjousvaiheessa.

 • Ilmastonmuutoksen hillintä. Vaikutamme palveluratkaisuillamme noin 1 TWh:n suuruiseen energiankulutukseen. Vuonna 2018 teimme lähes 28 000 havaintoa ja toimenpide-ehdotusta asiakkaidemme taloteknisten järjestelmien käyttö- ja energiankulutuksen kehittämiseksi. Energianhallintakeskuksessamme oli kiinni yli 1 000 rakennusta ja yli 20 000 yksittäistä laitetta vuonna 2018.
 • Päästöjen vähentäminen. Vuonna 2018 työkoneistamme aiheutuvat CO2-päästöt vähenivät 15 prosenttia suunnittelemalla töille optimaaliset reititykset ja suoritusajankohdat. Omiin toimitiloihimme hankimme uusiutuvaa energiaa. Lisäksi ISS Ympäristöasiantuntijat vastaavat esimerkiksi LEED-, BREEAM-, ISO 14001-, WWF:n Green Office- ja Ekokompassi-sertifiointiprojekteista, joilla vaikutetaan kiinteistön käytön aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin.
 • Materiaalitehokkuus. Ympäristö- ja jätehuoltopalveluilla vaikutamme positiivisesti asiakkaidemme kierrätysratkaisuihin.
 • Ilmastoystävälliset ravintoratkaisut. Korvaamme ravintoloissamme lihatuotteita kasvikunnan proteiineilla. Suosimme lähiruokaa. Kaikki ISS:n ravintolat ovat mukana Portaat Luomuun -ohjelmassa vähintään tasolla 2.
 • Koulutus ja viestintä. Vuonna 2018 uudistimme koko henkilöstölle suunnatun ympäristöverkkokoulutuksen. Osallistuimme myös ISS:n globaaliin Zero Waste -päivään. Kampanjasitoumuksen teki globaalisti lähes 16 000 ISS:läistä.

 • Eettiset ja läpinäkyvät toimintatavat. Noudatamme ISS-konsernin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtamisjärjestelmää (HSEQ Management System) ja ISS Palveluiden toimintajärjestelmää. Toimintaohjeissamme on kuvattu laadunhallinta ja sen kehittäminen ISO 9001 -standardin mukaisesti.
 • Korruption ehkäisy. ISS vastustaa korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan. ISS:n eettiset periaatteet ja ohjeistus (Code of Conduct) painottavat kilpailulainsäädännön vaatimusten mukaista ja korruptionvastaisten toimintatapojen ehdotonta noudattamista kaikessa toiminnassa. Kaikki ISS:n laajennetun johtoryhmän jäsenet ovat suorittaneet konsernin lahjonnan vastaisen koulutuksen ja kilpailuoikeudellisen koulutuksen.
 • Vastuullinen hankinta. Kaikki toimittajamme kuuluvat Tilaajavastuun Luotettava kumppani -palveluun. Hyödynnämme sähköisiä järjestelmiä kilpailutuksesta tilaukseen saakka, mikä tekee hankintaprosessistamme läpinäkyvän ja jäljitettävän. Suurimpien toimittajien kanssa on määritelty KPI-mittarit, joita ovat muun muassa toimitusvarmuus ja reklamaatioiden määrä.
 • Sidosryhmäyhteistyö. Vuonna 2018 teimme yhteistyötä muun muassa Startup Refugees -järjestön kanssa sekä EK:n kanssa Työ ei syrji -kampanjan puitteissa. Johtoryhmämme jäsen Riku Kolari osallistui Job Shadow -päivään. Kiinteistötyönantajien Siistii hommaa -kampanjan puitteissa markkinoimme kiinteistöalan työmahdollisuuksia. Muun muassa Kespron, Luken ja Laurean kanssa teimme töitä ruokahävikin vähentämiseksi. Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa käynnistimme yhteistyön, jonka ensimmäinen merkittävä askel on ISS Insinööriohjelma, jossa 30 ISS:läistä opiskelee talotekniikan insinööreiksi.
 • Yhteiskuntarauhan tukeminen. ISS on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. Henkilöstömme on monimuotoinen: osaajamme tulevat eri kulttuuri- ja osaamistaustoista. Työllistämme Suomessa 86 eri kansallisuuden edustajia.


1.10 Vastuullisuusohjelma

ISS:n vastuullisuusohjelma kokoaa päivitetyt vastuullisuuslupauksemme ja -tavoitteemme sekä keskeiset keinot niiden saavuttamiseksi. Lisäksi ohjelmassa määritellään keskeiset mittarit toiminnan ja tavoitteiden edistymisen seuraamiseksi. Ohjelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Vastuullisuustavoitteet ja mittarit

ISSASIAKKAILLEHENKILÖSTÖLLEYMPÄRISTÖLLEYHTEISKUNNALLE
Lupauksemme
Luomme kestävää hyvinvointia.Tuemme vastuullisuustavoitteitanne huolehtimalla työntekijöidenne ja ympäristön hyvinvoinnista.Tarjoamme vakaan ja turvallisen työpaikan, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen.Hillitsemme ilmastonmuutosta ja huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme kestävän tulevaisuuden takaamiseksi.Tuemme yhteiskunnan hyvinvointia tarjoamalla työpaikkoja, maksamalla veroja, estämällä korruptiota ja tekemällä kestäviä hankintoja.
Miten
Toimimme vastuullisesti kaikissa tilanteissa.

Perehdytämme ja koulutamme henkilöstöämme vastuullisiin toimintatapoihin.

Huolehdimme taloudellisesta kannattavuudestamme.

Huomioimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimintamme suunnittelussa.

Viestintämme on aktiivista ja läpinäkyvää.
Toimintamme tarkoituksena on luoda palvelu, joka vie asiakkaamme tavoitteisiinsa. Huolehdimme asiakkaidemme kiinteistöjen ja työympäristöjen toimivuudesta ja siisteydestä sekä heidän työntekijöidensä sekä omien asiakkaidensa viihtyvyydestä siten, että asiakkaamme voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Visionamme on tulla maailman parhaaksi palveluyritykseksi. Tämän toteuttamisessa palveluhenkilöstömme koulutus on avainasemassa.

Palvelumme vaikuttavat paitsi kiinteistöjen myös niiden käyttäjien hyvinvointiin. Kokonaispalvelukohteissamme hyödynnämme palvelupolkutyökaluamme.

Kuuntelemme ammattilaisiamme ja tuemme esimiehiämme. Hyvällä esimiestyöllä luomme hyvinvointia henkilöstöllemme.

Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme työkykyä ja mahdollisuuksia työurien pidentämiseen. Varhaisen tuen mallin ja tuetun työhönpaluun avulla pidämme huolta henkilöstöstämme.

Kiitämme, kannustamme ja palkitsemme henkilöstöämme hyvästä työstä ja oman työnsä merkityksen oivaltamisesta. Tässä meitä tukee Omena-ohjelma.

Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja urapolulla etenemiseen.

Tavoitteemme on, että jokainen ISS:läinen pääsee joka päivä terveenä kotiin, aina eläkeikään saakka. Tavoitteemme on 0 tapaturmaa, ja se saavutetaan välittämisen kulttuuria rakentamalla.
Toteutamme kaikki palvelumme ympäristönäkökohdat huomioiden. Käytössämme on sertifioitu ISO 14001:2015 -ympäristöjohtamisjärjestelmä.

Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia CO2-päästöjä.

Vaikutamme positiivisesti kiinteistöjen käytönaikaiseen energiankulutukseen.

Minimoimme kaikessa toiminnassamme veden kulutusta.

Otamme käyttöön uusimpia innovaatioita, jotka edistävät esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuutta ja siivouksen kemikaalivapautta.

Ruokailupalveluissa minimoimme ruokahävikin syntyä.
Vastustamme harmaata taloutta.

Tarjoamme yhdenvertaiset työllistymismahdollisuudet kaikille. Avoimet työpaikat julkaistaan sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Edistämme yhteiskunnan vakautta tarjoamalla työtä ja työyhteisön eri ikäisille, eri taustaisille, eri työkyvyn omaaville ja eri elämäntilanteissa oleville henkilöille.

Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden. Toimimme hankintakriteerien mukaisesti ja valvomme toimittajien laatua.
Mittari
 • Perehdytysohjelma on globaalin ISS-standardin mukainen.

 • Johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän lahjonnan vastainen koulutus ja kilpailuoikeudellinen koulutus.

 • Taloudellinen kannattavuus

 • Mittaamme asiakastyytyväisyyttä vuosittain globaalilla asiakastyytyväisyystutkimuksella. cNPS-luku kertoo, kuinka valmiita asiakkaamme ovat suosittelemaan ISS:ää. Luku oli 45.

 • 2 620 henkilöstömme jäsentä oli vuonna 2018 suorittanut Service with a Human Touch -koulutuksen, jolla vahvistamme palvelukulttuuriamme.

 • Jokainen asiakkuusjohtajamme on valmennettu ISS-konsernin Key Account Management Certification (KAMC) -ohjelmassa.

 • Ravintoloidemme asiakkailta pyydämme päivittäin palautetta Happy or not -työkalululla. Happy or not -lukumme vuonna 2016 oli 75, vuonna 2017 76 ja vuonna 2018 77. Tavoite vuodelle 2019 on 78.

 • Henkilöstömme sitoutumisesta kertova eNPS-indeksi oli 19. Vuonna 2019 tavoitteenamme on nostaa suositteluindeksi 37,9:ään.

 • ISS Palveluiden sairauspoissaoloprosentti on 4,9. Keskimääräinen eläköitymisikämme on 64,2.

 • Vuonna 2018 palkitsimme Omena-ohjelmassa 74 kuukausivoittajaa liiketoimintayksiköissämme. Palkitsemista ehdotettiin 230 palveluammattilaisellemme. Vuoden 2018 voittajaksi valittiin ravintolatyöntekijä Rajeevan Selvaskantharajah.

 • Ammatilliseen tutkintoon valmistui 319 ISS:läistä.

 • Tapaturmataajuudesta kertova LTIF-lukumme parani 44 prosenttia vuonna 2018. Tavoitteemme LTIF-luvuksi vuonna 2019 on 8,9.


 • CO2-päästöt vähenivät vuodesta 2017, kts. luku 4.4.

 • Vuonna 2018 säästimme 580 000 litraa vettä ottamalla käyttöön vettä säästäviä yhdistelmäkoneita.

 • Vuonna 2018 teimme lähes 28 000 havaintoa kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyen.

 • Olimme mukana kehittämässä ravintoloihin uutta hävikinseurantajärjestelmää. Pilottikohteissa saavutimme 30 prosentin säästöt ruokahävikissä.

 • Työllistämme ihmisiä 86 eri kansallisuudesta.

 • Rekrytoinnissa kaikkia kohdellaan tasapuolisesti, ja erilaiset elämäntilanteet huomioidaan työsuhteissa.

 • Yhteiskunnalle tuottamaamme kokonaisverohyötyä kuvaava verojalanjälkemme oli 143,6 miljoonaa euroa.

 • Kaikki ISS:n sopimustoimittajat kuuluvat Tilaajavastuun Luotettava kumppani -palveluun.

 • Sopimustoimittajamme hyväksyvät ISS Palveluiden toimintapolitiikan, ISS:n toimittajan menettelytapasäännöt sekä ISS:n korruption vastaiset periaatteet.

 • Kaikissa 2014 ja sen jälkeen tehdyissä sopimuksissa on liitteenä toimittajan täyttämä HSEQ-kysely.

 • Teemme toimittaja-auditointeja vuosittain.